Stavebná činnosť

Nachádzate sa tu

Naša spoločnosť Vám zaručuje dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebnej činnosti.

Realizujeme:

 • Pozemné stavby
  • Stavby na kľuč
  • Bytové výstavby
  • Výstavby polyfunkčných domov, kancelárskych a obchodných priestorov
  • Vzdelávacie objekty (školy, telocvične, ihriská)
  • Rekonštrukciu stavieb
  • Búracie práce
  • Časti stavieb (hrubé stavby, omietanie stien, obklady, zateplenie, zámková dlažba)
 • Inžinierske stavby
  • Verejné rozvody inžinierskych sietí
  • Prípojky IS
 • Priemyselné stavby
  • Priemyselné haly
  • Výrobné objekty
  • Skladovacie objekty
  • Poľnohospodárske objekty
 • Dopravné stavby
  • Vonkajšie spevnené plochy
  • Cesty
  • Chodníky
  • Námestia
  • Parkoviská
   • Projekty financované z EU fondov

Disponujeme odborným personálom, stavby realizujeme modernými a kvalitnými technológiami, sme schopní zrealizovať požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite.

Manažment kvality už dávnou nie je výsadou iba veľkých firiem

Sme síce malá firma ale o našich kvalitách svedčí aj certifikát ISO. Naša spoločnosť vyhovela  prísnym požiadavkám systému manažérstva kvality, systému riadenia životného prostredia a uspeli sme aj pri hodnotení ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Zobraziť certifikáty